VVE

VVE

Binnen kinderdagverblijf Het Eikenbos werken wij met het VVE programma peuterpraat. VVE staat voor Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie. Dit is een taalprogramma voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen, het stimuleert kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Ontdekken is belangrijk, het liefste met echte materialen. Zoals het voelen en beleven van water tot ijs en het proeven van zout, zoet en zuur. Het dagelijks leven wordt gebruikt om kinderen begrippen bij te brengen. Het tellen van de kinderen, het benoemen van de kleuren, het ontwikkelen van het smaakgevoel door voedingsmiddelen eens met de ogen dicht te eten, het spelen van spelletjes waar cijfers, letter en begrippen in voor komen, zoals rijmen en tegenstellingen enzovoort.

Aan de hand van thema’s heeft peuterpraat diverse ‘belevings’-opdrachten uitgewerkt, die aangevuld worden met eigen knutselideetjes. Zoals bij het thema feest. Zelf slingers maken en de groep versieren of het zelf maken van een traktatie door fruit eerst aan een stokje te rijgen en dan pas op te eten in plaats van gelijk uit een bordje op te eten, liedjes zingen en dansen of de oudere kinderen zelf een cadeautje in laten pakken. Het zal niet altijd gaan zoals wij vinden dat het hoort te gaan. Een kind kan het wel veel leuker vinden om het plakband op de tafel te plakken dan het cadeautje in te pakken. Daarom vinden wij het belangrijk om veel foto’s te maken. Zodat niet het resultaat spreekt van wat een kind heeft gedaan maar dat de beleving van een kind spreekt. Ook is het voor de ouders erg leuk om te zien hoe hun kind een activiteit heeft beleefd.

Het werken met peuterpraat zorgt voor inspiratie bij pedagogisch medewerkers en is erg leuk voor de kinderen. Elke dag worden de ontwikkelingsgebieden van het kind gestimuleerd. De taal, het lezen, de creativiteit en fijne motoriek tijdens de knutselactiviteiten en de grove motoriek bij de buiten uitstapjes/activiteiten. Uw kind wordt langzaam voorbereid op de basisschool. Zo leren de kinderen spelenderwijs van een hulpbehoevende baby tot stoere peuter en uiteindelijk een zelfstandig lagere schoolkind te worden.