Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Kinderdag­verblijf Het Eikenbos streeft naar een kwa­litatief goede op­vang. Om dit te be­reiken zijn we in de basis een persoon­lijke opvang. Niet alleen naar de kind­jes, maar ook naar de ouders toe.

In de eerste vier levens­jaren van een kind gebeurt er erg veel. De gehele basis wordt gevormd voor de ver­dere ont­wikkeling. Met de inzet van deskundig personeel en kwalitatief goede materialen werkt Kinderdag­verblijf Het Eikenbos met een aantal unieke punten om vernieuw­end en onder­steunend te kunnen zijn in het ontwikkelings­proces van uw kind. Het is belangrijk dat kinderen voldoende worden geprikkeld. De natuurlijke behoefte om zelf dingen te ontdekken, te onderzoeken en te proberen moeten dus zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Om dit waar te maken werken wij volgens een pedagogisch beleid. Om het pedagogisch beleid bespreekbaar en werkbaar te maken, wordt er iedere 6 weken in de vergadering een onderdeel besproken met de pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf Het Eikenbos. Hierdoor bewaken wij de kwaliteit binnen kinderdagverblijf Het Eikenbos en kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen in een vertrouwde en veilige omgeving.