Digitaal schriftje

Digitaal schriftje

Als u uw kind inschrijft bij kinderdagverblijf Het Eikenbos vragen wij allerlei informatie over uw kind zodat wij een opvang kunnen creëren die zo dicht mogelijk bij de thuissituatie ligt. Wij nemen het schema van thuis over, maar ook de diëten en de medicatie nemen wij op de opvangdagen van u over. Alle informatie wordt bewaard in een digitaal schriftje die alleen voor uw kind is. In dit schriftje kan een pedagogisch medewerker in één oogopslag zien wat een kind wel en niet mag. Andere informatie zoals de dagen en de intake gegevens komen ook in het digitale schriftje te staan.

Het digitale schriftje is niet alleen handig om alle informatie van een kind in te bewaren maar het bevat ook een grote meerwaarde voor de ouders. Bij Het Eikenbos maken we veel foto’s van de activiteiten die we doen, alle foto’s worden bewaard in een fotoboek in het digitale schriftje. Ouders kunnen dan ook alle foto’s zien en deze downloaden. Ook schrijven de pedagogisch medewerkers één keer per week een stukje in het schriftje van uw kind. Deze stukjes kunt u tevens bekijken en downloaden. U kunt ook een verhaaltje terug schrijven aan ons om eens te laten zien wat uw kind thuis of in het weekend allemaal heeft gedaan, zodat de pedagogisch medewerkers daarop in kunnen spelen. Daarnaast is het gewoon een heel leuk aandenken voor uw kind als hij later groot is.

Elk kind heeft een eigen digitale schriftje waar alleen de ouders een gebruikersnaam en wachtwoord van hebben. Het is niet mogelijk om in te loggen in een schriftje van een ander kind. U kunt inloggen via het kopje ouders – ouderportaal.