Tarieven en contracten

Tarieven en contracten

Bij Het Eikenbos werken wij met bloktijden. Dit betekent dat u minimaal vijf uur per dag aaneengesloten moet afnemen. Als u minimaal vijf uur aaneengesloten afneemt per dag kunt u dit uitbreiden tot de hoeveelheid uren die u wenst. Wel dient u rekening te houden met de lunch van 11:30 tot 12:00 en de warme maaltijd van 16:30 tot 17:00. Tussen deze tijden is het niet toegestaan uw kind op te halen in verband met het creëren van de prettige en rustige eetmomenten. Het voordeel van deze flexibele mogelijkheid is dat u bijvoorbeeld uw kind van 9:00 tot 14:00 naar Het Eikenbos kunt brengen én u enkel voor deze uren betaald.

Hieronder wordt een mogelijk contract bij Het Eikenbos beschreven:

Maandag heeft u van 8:30 tot 15:30 opvang nodig (7 uur)
Woensdag heeft u van 7:00 tot 18:00 opvang nodig (11 uur)
Vrijdag heeft u van 8:30 tot 18:30 opvang nodig (10 uur)
U krijgt een contract van 28 uur per week.

U mag afwijken van de tijden die u doorgeeft, echter is het wel van belang dat u uw kind ophaalt binnen uw blok. In het voorbeeld wordt er op maandag een blok van zeven uur gebruikt. Op het moment dat u uw kind brengt gaat de zeven uur in ongeacht hoe laat u komt. Wel moet er aangegeven worden bij het afsluiten van het contract of u uw kind in de ochtend (voor 13:00) of in de middag (na 13:00) brengt. Hier moet u zich dan ook aan houden in verband met het inkopen van de lunch, de warme maaltijd en het inroosteren van de pedagogisch medewerkers. Tevens kunt u kiezen om een dagdeel af te nemen. In de ochtend loopt deze van 07:00 tot 13:00 en in de middag loopt het dagdeel van 13:00 tot 19:00.

Het Eikenbos biedt naast vaste opvangdagen ook flexibele opvangdagen. Flexibele opvang houdt in dat uw kind opvang afneemt zonder een vaste dag in de week te hebben. Dit contract is ideaal voor ouders die onregelmatig werken. Als u als ouder uw maandrooster heeft, geeft u de dagen door wanneer u opvang nodig heeft voor uw kind, wij zullen dit rooster beoordelen aan de hand van de bezetting op de groep. U kunt uw rooster mailen naar info@kdvheteikenbos.nl. Bij dit contract betekent het echter wel dat er geen plek gereserveerd is voor uw kind. Het kan hierdoor voorkomen dat de bezetting op de groep het niet toelaat om uw kind op te vangen. Indien de bezetting van de groep dit wel toelaat zal akkoord worden gegeven op de aanvraag. Wij doen uiteraard ons uiterste best om uw kind maandelijks op te vangen wanneer nodig. Bij een contract met flexibele opvangdagen zijn de ouders verplicht om minimaal dertig uur per maand af te nemen, met een minimale afname van vijf uur per dag. Hoe dit verdeeld is over de maand maakt niet uit. Ook met flexibele opvang dient u rekening te houden met onze vaste eet momenten.

Ongeacht uw contract betaalt u een tarief van € 9,30 per uur waar al onze service bij in zit. U kunt dan denken aan:

• Ruime openingstijden van 07:00 tot 19:00
• Ontbijt
• Fruit
• Broodmaaltijd
• Warme maaltijd
• Slaapzakken
• Spenen
• Flessen
• Nutrilon babyvoeding.
• Reserve kleding
• VVE Programma

Wij zien kansen. Wij helpen ook de kinderen kansen te leren zien. Wij kijken vooral naar wat goed gaat en hoe we dit kunnen versterken door duidelijk te zijn en door de kinderen te ondersteunen waar nodig.Wij leren kinderen om actief en betrokken deel te nemen op basis van gelijkwaardigheid. Ieder van ons is even belangrijk.

Kinderdagverblijf Het Eikenbos wil kinderen:

• Begeleiden in een klimaat van (emotionele) veiligheid.
• Helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben.
• De ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen.
• Normen en waarden bij brengen.

Deze doelstellingen worden in ons pedagogisch beleid verder uitgewerkt.