Oudercommissie

Oudercommissie

We vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij ons kinderdagverblijf. Daarom zijn wij op zoek naar ouders die in onze oudercommissie willen. De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders. Gevraagd en ongevraagd geven zij de directie advies over zaken als:
• De kwaliteitseisen van de opvang
• Voeding
• Algemeen beleid
• Veiligheid en gezondheid
• Openingstijden
• Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
• Geschillen
• Prijs van de opvang

U bent van harte welkom!

Wij horen graag uw mening over ons kinderdagverblijf, daarom bent u van harte welkom op de vergaderingen van de oudercommissie. Er wordt meerdere malen per jaar vergaderd aan de hand van een agenda. De vergaderingen worden aangekondigd via de mail. Heeft u als ouders buiten de oudercommissie punten om in te brengen in de vergadering of heeft u interesse om deel te nemen aan onze oudercommissie dan kunt u dit persoonlijk doorgeven of mailen via oudercommissie@kdvheteikenbos.nl.