Inspectierapport GGD

De wet kinderopvang stelt eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet staat aan welke kwaliteitseisen een kinderdagverblijf moet voldoen. Er staat ook in dat de gemeente er op moet toezien dat de kinderdagverblijven voldoen aan de in de wet gestelde eisen. De GGD voert de feitelijke inspecties uit.

Ons Kinderdagverblijf staat geregistreerd in het gemeentelijk register. Geregistreerde kinderdagverblijven worden door de GGD aan een periodieke inspectie onderworpen. De inspecteurs gebruiken een landelijk inspectie-instrument om de kwaliteit te toetsen en leggen hun bevindingen vast in een inspectierapport.

Het inspectierapport ligt bij de entree ter inzage op onze vestiging.

U kunt ook via de onderstaande link hier het inspectierapport digitaal lezen.