Dagindeling

Dagindeling

Het Eikenbos is vijf dagen per week van maandag t/m vrijdag geopend van 07:00 tot 19:00. Hieronder kunt u zich inlezen in een dag die uw kind bij Het Eikenbos zal beleven.

Het Eikenbos vindt het belangrijk dat kinderen regelmaat in de dagindeling ervaren. Regelmaat geeft veiligheid voor kinderen, daarom hanteren wij een vaste dagindeling.
Om 7:00 uur openen wij de deuren van kinderdagverblijf Het Eikenbos. Wanneer u uw kind komt brengen, zult u eerst een overdracht hebben met de pedagogisch medewerker. Hierin wordt besproken hoe het met uw kind gaat en samen nemen wij het schema door.

De kinderen die tussen 7:00-8:00 uur worden gebracht kunnen een ontbijt nuttigen. Met eventuele dieetwensen of allergieën houden wij uiteraard rekening. De kinderen die thuis al hebben ontbeten, mogen vrij gaan spelen in één van onze kindvriendelijke speelhoekjes die zich bevinden op de groep. Natuurlijk is er ook tijd om nog even lekker te knuffelen met de pedagogisch medewerker omdat het afscheid van papa of mama een beetje moeilijk was.
Om 9:00 uur gaan we samen opruimen zodat we om 9:15 met de kinderen in de kring kunnen. In de kring wordt iedereen verwelkomd, tellen we het aantal kinderen en zingen we gezamenlijk liedjes. Ook bespreken we wat we die dag gaan doen en kunnen de kinderen hun verhalen vertellen die zij hebben meegemaakt of nog gaan mee maken.

Om 9:30 uur gaan we samen aan tafel fruit eten en thee drinken. Na het nuttigen van het fruit beginnen de pedagogisch medewerkers met de verschoonronde/toiletronde. Kinderen die zindelijk zijn of dit trainen gaan naar de wc, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. De kinderen die twee keer slapen gaan lekker naar bed, in hun eigen slaapzak en in hun eigen bedje. Als alle kinderen verschoond zijn en lekker in bed liggen wordt er met de kinderen die wakker blijven activiteiten gedaan. Hierbij kunt u denken aan buiten spelen, knutselen, zingen, voorlezen, vrij spelen, puzzelen, wandelen of een tafelspelletje spelen. Om 11:15 uur gaan we weer met z’n allen opruimen om vervolgens van 11:30 tot 12:00 uur te lunchen. De kinderen worden voorzien van een broodmaaltijd met melk.

Om 12:00, wanneer alle kinderen klaar zijn met eten en drinken, worden de tafels door een pedagogisch medewerker afgeruimd. De andere pedagogisch medewerker zal beginnen met de verschoonronde/toiletronde. De kinderen die één keer slapen gaan nu naar bed, in hun eigen slaapzak en eigen bedje. De kinderen die twee keer slapen zullen nu wakker zijn en leuke binnen activiteiten met de pedagogisch medewerker ondernemen. Ook is er ruimte om lekker vrij te spelen voor de kinderen die niet mee willen doen aan de betreffende binnen activiteit.

Om 15:00 uur zullen de meeste kinderen weer wakker zijn en gaan we lekker een koek eten en thee drinken. De kinderen zijn uit bed al verschoond dus hoeven geen schone luier. De kinderen die niet hebben geslapen zullen na het koekje een schone luier krijgen en de kinderen die twee keer slapen gaan weer lekker naar dromenland. Als de kinderen klaar zijn met hun koekje eten en de kinderen die gaan slapen weer in bed liggen, zullen de kinderen die wakker blijven weer een gezellige activiteit gaan doen. Deze activiteit bestaat uit bijvoorbeeld het buiten spelen, knutselen, zingen, voorlezen, vrij spelen, puzzelen, wandelen of een tafelspelletje spelen.

Om 16:15 uur gaan we met z’n allen weer opruimen, zodat de kinderen om 16:30 uur een lekkere warme maaltijd met water kunnen nuttigen. Dit zal worden afgesloten met een toetje. Om 17:00 uur, wanneer alle kinderen klaar zijn met eten en drinken, zullen de spullen opgeruimd worden en de tafels en banken schoon gemaakt worden. Natuurlijk wordt ook alles wat op de grond ligt netjes opgeruimd. Alle kinderen zullen een schone luier krijgen zodat ze schoon en fris opgehaald kunnen worden. De kinderen kunnen vrij spelen of een tafel activiteit doen. Als het mooi weer is komt het ook voor dat we lekker aan het buiten spelen zijn tot de kinderen zijn opgehaald. Om 19:00 uur zullen de deuren van kinderdagverblijf Het Eikenbos gesloten worden en zullen we de kinderen de volgende dag ook weer een fijne en gezellige dag bezorgen.

Voor en na het eten krijgen de kinderen een washandje zodat ze hun gezicht en handen schoon kunnen makken. Indien de kinderen dit nog niet zelf kunnen worden ze hierbij ondersteund, maar ze krijgen eerst de kans om het zelf te proberen. Ook wassen de pedagogisch medewerker hun handen voor en na het eten. Dit geldt tevens voor het toilet gebruik. Gedurende de dag wassen de pedagogisch medewerkers hun handen regelmatig om de hygiëne te waarborgen.

Deze dagindeling is een houvast voor de kinderen en pedagogisch medewerkers. Er zal soms iets afgeweken worden van de tijden, dit geldt vooral voor de baby’s. Bij de baby’s kijken we naar het schema van het kind en vinden we het belangrijker om het schema van het kind aan te houden dan dat de baby met de dagindeling mee doet. Wel zullen de fruithapjes in de ochtend gegeven worden en de groentehapjes in de middag. De ruimte heeft betrekking op de tijden van het eten geven en het naar bed brengen van de baby’s. Baby’s zullen meer slaap momenten hebben, de verschoon momenten zullen voor of na het slapen plaats vinden. Dit geldt ook voor alle andere kinderen. Alle kinderen worden voor en na het slapen even gecontroleerd of ze een schone luier nodig hebben. We zullen nooit een kind wakker maken omdat er bijvoorbeeld in de dagindeling staat dat hij of zij om 09:30 fruit moet eten. Het kind wordt wakker op zijn eigen tijd.